Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Logistics

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον χώρο των Logistics με τίτλο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ”, μέσω ΕΣΠΑ, καλύπτοντας εκπαίδευση σε 1147 εργαζομένους σε 13 Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα.

Οι 1147 επιλεχθέντες ωφελούμενοι παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στα τέσσερα θεματικά αντικείμενα:

i. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ολοκλήρωσαν συνολικά 624 ωφελούμενοι)

ii. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (ολοκλήρωσαν συνολικά 450 ωφελούμενοι)

iii. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών (ολοκλήρωσαν συνολικά 70 ωφελούμενοι)

iv. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ολοκλήρωσαν συνολικά 25 ωφελούμενοι).

Συγκεκριμένα από τους 1147 επιλεχθέντες ωφελούμενους οι 1.070 έλαβαν Πιστοποίηση από την EUROCERT.