Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών με υπογραφή Eurocert

Η Eurocert, πρωτοπορώντας στον χώρο της Πιστοποίησης, λειτουργεί στην Ελλάδα το Σχήμα Πιστοποίησης International Sustainability Carbon Certification (ISCC Plus). Η πιστοποίηση αυτή αφορά στη δραστηριότητα εκμετάλλευσης ανακυκλωμένων πλαστικών συσκευασιών. Συγκεκριμένα, μια παραγωγική μονάδα πιστοποιημένη κατά ISCC Plus, συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε να αποδεικνύει: ότι αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας διαχείρισης αειφόρου πλαστικού (ανακυκλωμένου ή βιολογικής προέλευσης), εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών μέχρι τις πρώτες ύλες. ότι επιτελεί, ολοκληρωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την αλυσίδα (Συλλογή- Μονάδα Επεξεργασίας- Εμπορία). Το ISCC Plus είναι ένα διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης το οποίο παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση με αρκετές μονάδες παραγωγής να έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την Eurocert,ενώ άλλες βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την Πιστοποίηση. Να σημειωθεί ότι η Eurocert είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα αναγνωρισμένος από το ISCC, έχοντας χορηγήσει το σύνολο σχεδόν των Πιστοποιητικών ISCC Plus στην χώρα μας.