Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Download Flyer

Έλεγχος Πιστοποιητικού

Νέο σήμα Ελληνικότητας

 Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» δημιουργήθηκε για την πιστοποίηση επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Περισσότερα

Πιστοποίηση επαγγελμάτων

Ανακοίνωση διεξαγωγής Προγράμματος Εκπαίδευσης Armed Maritime Security Operators, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2014...

Περισσότερα

Εκπαίδευση Επιθεωρητών Βιολογικών Προϊόντων

Η EUROCERT, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, ανακοινώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα: ...

Περισσότερα
ΝΕΟ

Υπηρεσίες

Έλεγχοι παιδικών χαρών και παιδότοπων

Η EUROCERT μετά την επιτυχή αξιολόγησή της από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) διαπιστεύτηκε στον τομέα ελέγχων ...

Περισσότερα

Έλεγχοι

H EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ...

Περισσότερα

Δοκιμές & Μετρήσεις

Η EUROCERT αναλαμβάνει την διεκπεραίωση δοκιμών σε διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια για δομικά προϊόντα σύμφωνα με τον ...

Περισσότερα

Σήμανση CE

Η Σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί πριν να διατεθεί στην αγορά και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ ως προς την ...

Περισσότερα

Υγεία και Ασφάλεια

H EUROCERT προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας...

Περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση μιας ηθικής διάστασης στις εργασιακές ...

Περισσότερα

Ενέργεια

Το πρότυπο ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ...

Περισσότερα

Περιβάλλον

Η EUROCERT προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Βρείτε ποιό ταιριάζει στην επιχείρηση σας...

Περισσότερα

Βιολογικά

Σφραγίδα EUROCERT και στα Βιολογικά Προϊόντα! Η EUROCERT έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και την έγκριση από το Υπουργείο ...

Περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων

Η EUROCERT προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος της διατροφικής αλυσίδας απο το χωράφι ή την ...

Περισσότερα

Ποιότητα

H EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ...

Περισσότερα

Νέα

Δελτίο Τύπου Armed Maritime Security

Πρώτη η Eurocert εκπαιδεύει και πιστοποιεί ένοπλους φρουρούς (ARMED MARITIME SECURITY OPERATORS) κατά της πειρατείας.

Περισσότερα

Εφημεριδάκι Οκτώβριος - Ιανουάριος 2014

Πατήστε περισσότερα για να διαβάσετε το εφημεριδάκι μας σε ηλεκτρονική μορφή

Περισσότερα

Κοινοποιήσεις

Ισολογισμός

Περισσότερα

Νέα Νομοθεσία περι σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων,προμηθειών και υπηρεσιών

Περισσότερα
Χρήστες Online : 3
Συνολικές επισκέψεις :