Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit


 SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

 

Το Sedex είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αριθμώντας δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη. Μέσω της πλατφόρμας Sedex Advance, αυτές οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται και μοιράζονται δεδομένα αναφορικά με την επίδοσή τους σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, εργασιακών πρακτικών, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.

Η EUROCERT αποτελεί εγκεκριμένο φορέα στην πλατφόρμα του Sedex (Affiliate Audit Company) για τη χρήση του Sedex Advance και τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιθεώρησης κατά SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SMETA

 

Το SMETA είναι η μεθοδολογία επιθεώρησης που αναπτύχθηκε από τα μέλη του Sedex με σκοπό να υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο με αρχές, το οποίο θα εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και θα ελέγχεται από αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Οι βασικοί πυλώνες για την αξιολόγηση σύμφωνα με το SMETA είναι οι ακόλουθοι:

  • Συνθήκες εργασίας
  • Υγεία & Ασφάλεια
  •  Ώρες εργασίας – Μισθοδοσία
  • Διακρίσεις
  • Περιβάλλον
  • Επιχειρηματική Ηθική

 

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την ικανοποίηση τυχόν μη συμμορφώσεων, εκδίδεται η σχετική έκθεση, η οποία «ανεβαίνει» στην πλατφόρμα του Sedex και γίνεται διαθέσιμη στους προμηθευτές/πελάτες που έχει επιλέξει η επιχείρηση.

 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ SMETA

 

Τα κύρια οφέλη από την επιθεώρηση σύμφωνα με το SMETA και την εγγραφή στο Sedex είναι τα ακόλουθα:

 

·         Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά, ειδικά για τις εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα

·         Άμεση ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Sedex, των προμηθευτών και πελατών αναφορικά με την επιτυχημένη εφαρμογή και επιθεώρηση των απαιτήσεων του SΜΕΤΑ

·         Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης

·         Πολυεπίπεδη επιθεώρηση καλύπτοντας διάφορους τομείς

·         Κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού

·         Συνεχής βελτίωση της επίδοσής της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

·         Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

 

·         Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

·         Διότι είμαστε ο μοναδικός ελληνικός φορέας πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση από τον αμερικάνικο φορέα διαπίστευσης SAAS, ήδη από το 2009, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πλέον αναγνωρίσιμο πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα, SA8000

·         Διότι είμαστε ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos

·         Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας

·         Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Η επιτυχής επιθεώρηση οδηγεί σε έκδοση πιστοποιητικού?

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιθεώρησης δεν οδηγεί σε έκδοση πιστοποιητικού, αλλά της σχετικής έκθεσης, η οποία δημοσιοποιείται στην πλατφόρμα του Sedex. Παρόλα αυτά, αν η επιχείρηση το επιθυμεί, η EUROCERT μπορεί να εκδώσει βεβαίωση διενέργειας και επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιθεώρησης σύμφωνα με το SMETA.

 

Ποια είναι η συχνότητα επιθεώρησης;

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα επιθεώρησης, δεδομένου ότι η απαίτηση γι’αυτήν προκύπτει κυρίως μετά από αίτημα πελάτη. Συνήθως όμως, οι επιχειρήσεις επιλέγουν την ετήσια συχνότητα για τη διενέργεια επιθεώρησης με σκοπό την επίδειξη συνεχούς συμμόρφωσης και βελτίωσης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Πόσοι τύποι επιθεώρησης βάσει του SMETA υπάρχουν;

Υπάρχουν 2 τύποι επιθεώρησης: α) 2-Pillar και β) 4-Pillar. Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι η επιθεώρηση σύμφωνα με το 4-Pillar περιλαμβάνει περισσότερες απαιτήσεις και εμβαθύνει σε θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικής ηθικής. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θα πρέπει να γίνεται από την επιχείρηση σε συνεννόηση με τους βασικούς πελάτες της.

 

Αίτηση Πιστοποίησης 

Συνολικές επισκέψεις :