Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον ΟΗΕ


 

Η EUROCERT, ο Ελληνικός Πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαχείρισης του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην κοινωνία, αποτελεί ενεργό μέλος στην Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact, συμβάλλοντας καθημερινά από την πλευρά της στην υλοποίηση των Sustainable Development Goals (SDG’s).

 

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για τρίτη συνεχόμενη χρονία, το Communication On Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2018, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης. 


Με αφορμή μάλιστα την επέτειο 20 χρόνων από την ίδρυσή της, η EUROCERT,  εκτός από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συμμετέχει περιοδικά για το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας, κοινωνικής υπευθυνότητας και ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.

 

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :