Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Τζένη Μερτινού


Απόφοιτος Αρσάκειου Τοσιτσείου Εκάλης

Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απασχολήθηκε ως εκπαιδευόμενη στο λογιστήριο της MOTIVO – Ενδύματα , στο τμήμα των πελατών και των εισπράξεων

Αφού ολοκλήρωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο 600 ωρών του ΕΛΚΕΠΑ στην Κοστολόγηση, έκανε πρακτική άσκηση στην πολυεθνική RECKITT AND COLMAN

Εργάστηκε στη λογιστική εταιρία ARTHUR ANDERSEN – ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ για 1 έτος στο Τμήμα των Μικρών Επιχειρήσεων στην καταχώρηση στοιχείων

Δραστηριοποιήθηκε στον τραπεζικό τομέα για 16 συνολικά έτη στην ALPHA BANK  με αρχική εξειδίκευση στις Εισαγωγές και Εξαγωγές και διαρκή επιμόρφωση σε  Συνάλλαγμα και Ενέγγυες Πιστώσεις , ενώ στην συνέχεια εκπαιδεύτηκε σε χρηματοοικονομικά εργαλεία και εργάστηκε σε Καταθέσεις και Επενδυτικά προϊόντα ιδιωτών πελατών .

Το 2003 ανέλαβε Οικονομική Διευθύντρια της EUROCERT . Αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι υπεύθυνη των λογιστηρίων του ομίλου και των τραπεζικών συναλλαγών . Ο όμιλος  περιλαμβάνει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα , τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία , την Κύπρο , την Ινδία και την Κίνα . Η πολυπολιτισμική οικονομική διοίκηση των χωρών αυτών είναι μια πρόκληση δημιουργίας και εξέλιξης .

Ιδιαίτερη ενασχόληση και ενδιαφέρον αποτελεί η συμβολή της για την ένταξη της εταιρίας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης . Αυτή τη χρονική περίοδο υλοποιείται το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ και το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ μέσω του ΕΣΠΑ , που θα φέρουν την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών της EUROCERT. Επίσης μέσω του ERASMUS ανοίγεται συνεργασία με φορείς του εξωτερικού για την πιστοποίηση των γνώσεων επαγγελματιών σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο .

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Διοίκησης , Φορολογίας και Λογιστικής , Πωλήσεων και Επικοινωνίας . Η βασικότερη παράμετρος επιτυχίας για εκείνη είναι η επαγρύπνηση και η προσαρμογή στις μεταβολές του περιβάλλοντος . 

Συνολικές επισκέψεις :