Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Θερμογραφικός έλεγχος


Ο θερμογραφικός έλεγχος πραγματοποιείται συνήθως σε: 

 • εργοστάσια
 • εργαστήρια
 • πλοία
 • κατοικίες
 • μονώσεις
 • φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις     
                                                                                                               
Η θερμογραφία αποτελεί έναν σχετικά νέο και ενδεδειγμένο τρόπο προληπτικού ελέγχου βιομηχανικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα εντοπίζει θερμικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι αόρατες κατά το συνήθη οπτικό έλεγχο. Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι ουσιαστικά μια μη επεμβατική καθώς και μη καταστρεπτική διαδικασία επιθεώρησης με βασικό εργαλείο την  θερμογραφική κάμερα.
 
Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται, με τον θερμογραφικό έλεγχο αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών ελαττωμάτων στα αντικείμενα επιθεώρησης με αποτέλεσμα την αποφυγή σοβαρών και δαπανηρών επιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τεράστιες καταστροφές με ανυπολόγιστες συνέπειες σε οικονομικά στοιχεία και ανθρώπινες ζωές  θα μπορούσαν σε πολλές περιπτώσεις να αποφευχθούν αν είχε προηγηθεί προληπτικός θερμογραφικός έλεγχος.
 
Η θερμοκρασία είναι συχνά σημαντικός και επαρκής δείκτης για την κατάσταση των υλικών εξαρτημάτων μιας ηλεκτρικής ή υδραυλικής εγκατάστασης. Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια γρήγορη μέθοδος επιθεώρησης η οποία δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και απεικονίζει τις διαφορές σε θερμοκρασία κάθε αντικειμένου από -500C σε 15000C.  Αντί να ανιχνεύει τις θερμοκρασίες σημείο προς σημείο, η υπέρυθρη κάμερα είναι σε θέση να ανιχνεύει τη θερμοκρασία σε μια πλήρη επιφάνεια. 
 
Μας δίνει μια εξαιρετική εικόνα με τις τοπικές διαφορές της θερμοκρασίας. Εντοπίζουμε και καταγράφουμε τις θερμικές ανωμαλίες (hot spots) σε  εγκαταστάσεις και τα συστήματα τους. Με τη χρήση της υπέρυθρης  θερμογραφίας, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα προβλήματα:
 
 • Ασύμμετρα ή υπερφορτωμένα κυκλώματα
 • Ακατάλληλη γείωση.
 • Φθορές ρουλεμάν ή επένδυση κινητήρα.
 • Χαλασμένες ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις.
 • Χαλασμένες παγίδες ατμού.
 • Χαλασμένα  θερμομονωτικά  ή υγρομονωτικά υλικά
 • Προβλήματα ροής  υγρών ή ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνολικές επισκέψεις :