Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Με Αριθμό Αδείας Λειτουργίας CY-BIO-003 από το Υπουργείο Γεωργίας , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, η EUROCERT εγκρίνεται ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικής Παραγωγής στην Κύπρο .

Ο φορέας μας βρίσκεται στην Κύπρο από το 2005 , πιστοποιεί  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001,  ISO 14001 , OHSAS , ISO 22000 και διενεργεί ελέγχους σε δοχεία υπο πίεση και ADR – οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συνολικές επισκέψεις :