Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

TESCO Nurture 11.2


Τι είναι το Tesco NURTURE
Tο πρότυπο αναπτύχθηκε από την Tesco και εφαρμόστηκε μέσω ενός Κώδικα Πρακτικής από το 1992. Ο κώδικας αυτός αναφέρει τις κύριες αρχές και πρακτικές οι οποίες τηρούνται από τους παραγωγούς και προμηθευτές της Tesco σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και σαλάτες, διασφαλίζοντας ότι η παραγωγή και τα συστήματα χειρισμού των προϊόντων είναι βιώσιμα, περιβαλλοντικά σωστά και υπεύθυνα. Το πρότυπο Nurture δείχνει τη δέσμευση της Tesco να προστατεύσει και οπού είναι δυνατό να ενισχύσει το περιβάλλον και την ανύψωση των στάνταρ στον κλάδο.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η TESCO στοχεύει όλοι οι Παραγωγοί και Προμηθευτές της να τηρούν τις διατάξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πρακτικής. Το πεδίο εφαρμογής των Φρούτων και Λαχανικών καλύπτει όλα τα φρέσκα, μη-επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα φυτικής καταγωγής που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχονται σε καταστήματα της TESCO στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ

Από τον Ιανουάριο 2017 τo σχήμα Tesco NURTURE γίνεται μια προσθετή ενότητα στις διαδικασίες επιθεώρησης του  GLOBALG.A.P. IFA έκδοση 5. Αυτό μειώνει τις διπλές επιθεωρήσεις και αυξάνει την ευελιξία των προμηθευτών στην επιλογή του πως θα επιθεωρηθούν οι εγκαταστάσεις τους. Η ενότητα NURTURE εστιάζει στην Λίστα των εγκεκριμένων φυτοφάρμακων (PPPL)  και τη διαχείριση τους. Η μετάβαση στο GLOBALGAP δεν επηρεάζει το πώς οι προμηθευτές διαχειρίζονται τη λίστα (PPPL) τους.

 

 

 

 

 

 

Δυνατότητες πιστοποίησης

μεμονωμένος παραγωγός / Option 1

ομάδα παραγωγών / Option 2

 

 

 

Κύρια εγγραφα της ενοτητασ NURTURE

a)    Κανόνες ενότητας NURTURE

b)    Σημεία Ελέγχου και Εφαρμογή της ενότητας NURTURE (CPCC)

 

c)    Λίστα ελέγχου Επιθεώρησης ενότητας NURTURE, που αποτελείται από το σχετικό GLOBALG.A.P. IFA ερωτηματολόγιο και το πρόσθετο NURTURE Module ερωτηματολόγιο και σημεία ελέγχου.

 

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο γίνεται διαθέσιμο μετά την επιθεώρηση στους :

· Την Ομάδα της TESCO

· στη γραμματεία GLOBALG.A.P.

· στους κύριους προμηθευτές της Tesco (primary suppliers)

· Στη EUROCERT

(όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται: http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers-new/globalg.a.p.-add-on/nurture-module/ )

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT                              

-       Είναι ο μοναδικός Ελληνικός φορέας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο οποίος έχει έγκριση για την διεξαγωγή της επιθεώρησης.

-       Είναι αναγνωρισμένος φορέας απευθείας από τα TESCO για την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων.

-       Η απόφαση για την πιστοποίηση Ελλήνων παραγωγών γίνεται από την Ελλάδα και όχι από χώρες του εξωτερικού.

-       Τα πιστοποιητικά της EUROCERT είναι αποδεκτά και αναγνωρίζονται από τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στην Αγγλία όπως είναι  τα TESCO, τα Sainsburry’s και τα Marks and Spencer.

 

-       Δίνεται η δυνατότητα ταυτοχρόνως πιστοποίησης  σε περισσότερα από ένα πρότυπα.

 

Αίτηση

 

 

Συνολικές επισκέψεις :