Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Στελέχη της EUROCERT επισκέφτηκαν τα γραφεία του Ομίλου στην Ταιβάν


 

 Εξειδικευμένα στελέχη της EUROCERT επισκέφθηκαν τα γραφεία του Ομίλου στην Ταιβάν κατά την διάρκεια των προηγουμένων μηνών.

Σκοπός της επίσκεψής τους είναι ήταν ο έλεγχος τρίτου μέρους στους νέους υπερσύγχρονους ανελκυστήρες που εγκατέστησε η Schindler στο υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται στην  North 7th Road 98, Shicheng Taichung.

Επίσης έγινε εκπαίδευση στο πεδίο των ανελκυστήρων (πρακτική και θεωρητική) και των επιτόπιων ελέγχων στους συνεργάτες της EUROCERT στην Ταιβάν.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :