Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Σεμινάριο Marketing, Ψηφιακό Marketing & Kοινωνικά Μέσα


Η EUROCERT Α.Ε., ανταποκρινόμενη συνεχώς στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, ανακοινώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα :  «Marketing, Ψηφιακό Marketing/ Κοινωνικά Μέσα»
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 10-04-2014 έως 12-04-2014
                                                 08-05-2014 έως 10-05-2014
 
Χρονοδιάγραμμα σεμιναρίου:
 
10/04, Πέμπτη,  ώρες 15.00-19.00μμ
11/04, Παρασκευή, ώρες 15.00-19.00μμ
12/04 , Σαββάτο, ώρες  09.00-17.00μμ
08/05, Πέμπτη, ώρες 15.00-19.00μμ
09/05, Παρασκευή, ώρες 15.00-19.00μμ
10/05, Σαββάτο, ώρες 09.00-15.00μμ
 
Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τ ων επιχειρήσεων από άποψη χρόνου και απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων.
 
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κύριος Πανουσόπουλος Νικόλαος. 
 
 
Ολοκληρώ νοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου.
Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης σεμιναρ ίου για το  «Marketing, Ψηφιακό Marketing/ κοινωνικά μέσα». 
 
Το κόστος του σεμιναρίου, των εντύπων και έκδοσης της βεβαίωσης ανέρχεται στα  400 €.  
 
Λόγω της ιδιαίτερης σημ ασίας του σεμιναρίου θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6252495 (εσωτ.105) 
e-mail : [email protected]

Συνολικές επισκέψεις :