Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Σεμινάριο GDPR Auditor


 

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) στις 25 Μαΐου 2018, ο οποίος διαμορφώνει το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, σε κάθε εταιρεία ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών και πολιτικών έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί, για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον ΓΚΠΔ.   

Είναι όμως τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί και καθιερωθεί επαρκή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης?

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτής της αβεβαιότητας.  Με την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να προβείτε σε ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός έχει ερμηνεύσει και εφαρμόσει τον νέο κανονισμό.

Σκοπός

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

-  Να κατανοήσουν τις αρχές και έννοιες του κανονισμού και της εφαρμογής αυτών στην πράξη

-  Να αξιολογήσουν τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

-  Να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα ενός Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

-  Να συλλέξουν τεκμήρια και να συγγράψουν εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου, ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs), IT consultants, εξωτερικούς ή εσωτερικούς ελεγκτές, μέλη ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας εντός οργανισμού, μέλη ομάδας συμμόρφωσης GDPR εντός οργανισμού, ανώτερα διοικητικά στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Έναρξη: Πέμπτη 09 Μαίου 2019
Λήξη:     Παρασκευή 10 Μαίου 2019


Τόπος Διεξαγωγής: 
EUROCERT, Xλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση

 

 


 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο της  
Αίτησης Συμμετοχής, ώστε να κατοχυρώσετε την θέση σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίσευσης της EUROCERT (Μάρω Αποστολίδη2106252495 (εσωτ: *205), e-mail: 
[email protected])

 

 

Συνολικές επισκέψεις :