Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. - ADR


Στις  Σχολές  Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.  φοιτούν υποχρεωτικά όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων  Εμπορευμάτων.

Για τη συμμέτοχη των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις οι διδακτικές ώρες κυμαίνονται ανάλογα με την ειδικότητα από  13 ώρες  έως  46 ώρες.   

Τα πιστοποιητικά ADR ισχύουν για 5 έτη  και η ανανέωση τους πρέπει να γίνεται πριν την λήξη τους.
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ  Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
 
- Αίτηση
- Υπεύθυνη Δήλωση
- 3 έγχρωμες φωτογραφίες 40x60 για τα καινούργια διπλώματα (χωρίς την τεχνολογία  laser).
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο όψεις.
- Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης  οχημάτων
- Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ ονομαστικής αξίας 14,67€, στον Κ.Α.Ε.3439 με αιτιολογικό την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού ADR για την συγκεκριμένη περίοδο, ή αποδεικτικό χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για το Φορέα Δημοσίου: Υπουργείο Υποδ.Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ADR, Κατηγορία Παραβόλου: Πιστοποιητικό ADR Οδηγών, Τύπος Παραβόλου: Θεωρητική εξέταση [14,67€], βάσει ΠΟΛ 1163/03-07-2013.
- Για την ανανέωση του  πιστοποιητικού ADR απαιτείται φωτοτυπία του υπάρχοντος πιστοποιητικού.
 
 
ΥΛΗ
 
Το εγχειρίδιο διατίθεται απο την Διεύθυνση  Μεταφορών -Επικοινωνιών  της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών έναντι του χρηματικού ποσού 5 € σύμφωνα με την ΚΥΑ Α110/11017/1509/4-2-2014 (ΦΕΚ Β΄501/2014).
Επίσης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών www.yme.gov.gr, στην παράγραφο, όπου αναφέρει Εγχειρίδιο «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων».
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 
Οι οδηγοί αφου παρακολουθήσουν/ φοιτήσουν στην σχολή υποχρεωτικά, δίνουν εξετάσεις στην Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, στην  Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, στον 1ο όροφο.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ADR
 
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση του παραβόλου στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην σχολή οδηγών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν ηλεκτρονικά στην έκδοση του παραβόλου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, e-παράβολο.
 
 
 
 

 

Συνολικές επισκέψεις :