Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρωτοπορία της EUROCERT και στους ελέγχους που αφορούν στο φυσικό αέριο


Οι  πρώτες συμβάσεις με ΔΕΠΑ & ΔΕΔΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

 Το φυσικό αέριο αποτελεί πλέον και στην Ελλάδα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας , δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντίστοιχων ενεργειακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής στο Περιβάλλον και την  Οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό η  EUROCERT, ως εταιρία πιστοποιήσεων, δραστηριοποιείται στους ελέγχους για το φυσικό αέριο με μια σειρά σημαντικών υπηρεσιών όπως:

  • Πιστοποίηση εξοπλισμού υπό πίεση με την οδηγία 2014/68/ΕΕ για χρήση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
  • Πιστοποίηση πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου
  • Πιστοποίηση εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε βιομηχανικές μονάδες
  • Επίβλεψη και τελική πιστοποίηση σε έργα υποδομής φυσικού αερίου
  • Επίβλεψη τελικών δοκιμών πριν την αποδέσμευση εξοπλισμού στο χώρο του κατασκευαστή (FAT)
  • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης και συγκολλητών με την οδηγία 2014/68/ΕΕ

 

Πρόσφατα δε η EUROCERT ολοκλήρωσε 2 πολύ σημαντικές συμβάσεις  που αφορούσαν στην πιστοποίηση των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου και την πιστοποίηση  εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε βιομηχανικές μονάδες για τη ΔΕΠΑ , καθώς και στην επίβλεψη και την τελική πιστοποίηση της μετατόπισης αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης στο Κιλκίς για τη ΔΕΔΑ.

 

Σε δηλώσεις του ο  Τεχνικός Διευθυντής της EUROCERT κος Γιώργος Νικολόπουλος ανέφερε: «Στην EUROCERT πιστεύουμε ότι ο τομέας του φυσικού αερίου και των έργων υποδομής που σχετίζονται με αυτό  μπορεί να αναδειχθεί ως ένας από τους πλέον σημαντικούς τομείς για τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και επομένως σκοπεύουμε τον επόμενο χρόνο να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις σημαντικές συνεργασίες και τα έργα που αναλαμβάνουμε» 

Συνολικές επισκέψεις :