Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρωτοπόρα Διεθνής Πιστοποίηση από την EUROCERT για τον κλάδο του αλουμινίου


 

 Η EUROCERT, πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις, εισάγει πρώτη στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία «αιχμής», την Πιστοποίηση ASI, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής και εταιρικής υπευθυνότητας.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση, που παρέχει η EUROCERT, με βάση τα Πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard, του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Aluminium Stewardship Initiative (ASI), έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου ώστε να δεσμευτούν για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του αλουμινίου σε μια βιώσιμη κοινωνία, με την υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείρισή του.

Το ASI Performance Standard καθορίζει τις αρχές και τα κριτήρια για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας και διακυβέρνησης σε εταιρίες που παράγουν προϊόντα αλουμινίου σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του, όπως εταιρίες εξόρυξης, παραγωγής αλουμίνας, πρωτογενούς ή ανακυκλωμένου αλουμινίου, προϊόντων χύτευσης, μεταποίησης και τελικών προϊόντων αλουμινίου.

Το ASI Chain of Custody Standard καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των παραγόμενων και εμπορευόμενων ποσοτήτων αλουμινίου, οι οποίες διαχειρίζονται από εγκαταστάσεις που είναι πιστοποιημένες με το ASI Performance Standard. Ο μηχανισμός αυτός παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιμέτρησης ποσοτήτων αλουμινίου με πιστοποίηση ASI, αλλά και ποσοτήτων μη πιστοποιημένων κατά ASI.

Η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση των δύο τελευταίων αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, καθώς δεν είχαν αναγνωριστεί οι πεπερασμένες δυνατότητες του περιβάλλοντος να αυτοαναπαράγεται. Αυτό έγινε κατανοητό τις τελευταίες δεκαετίες, όταν έγιναν αισθητές οι σοβαρές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και ως αποτέλεσμα και στον ίδιο τον άνθρωπο. Για αυτό και η EUROCERT πρωτοπορεί εισάγοντας την Πιστοποίηση ASI στις παρεχόμενες υπηρεσίες της. 

Συνολικές επισκέψεις :