Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Πρώτο Εξάμηνο 2020


Για το πλήρες Πρόγραμμα σεμιναρίων & εκπαιδεύσεων της EUROCERT ACADEMY πατήστε εδώ

 


 

Η EUROCERT ACADEMY σας προσκαλεί να παρακολουθήσετετα σεμινάρια που διοργανώνει τον Απρίλιο: 
 

Συνεχίζουμε εξ' αποστάσεως....! 

 
 

Συστήματα Διαχείρισης

  ΙSO 9001:2015 Μεταβαση στο Νεο Πρότυπο

21/4/2020

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Οικονομικά για μη οικονομικούς
08-09/4/2020


Προυπολογιστικό κόστος
08-09/04/2020

 


Ασφάλεια τροφίμων

HACCP Methodology

03/04/2020 & 24/042020


 

Συνολικές επισκέψεις :