Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Δεύτερο Εξάμηνο 2020


Για το πλήρες Πρόγραμμα σεμιναρίων & εκπαιδεύσεων της EUROCERT ACADEMY πατήστε εδώ

 


 

Η EUROCERT ACADEMY σας προσκαλεί να παρακολουθήσετετα σεμινάρια που διοργανώνει τον Νοέμβριο
 

Συνεχίζουμε εξ' αποστάσεως....! 

Διοργάνωση  webinar 2 ωρών  ή  4 ωρών  για την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του COVID-19.

1.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

2.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Υποδοχής Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

3.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Οροφοκομίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

4.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Δραστηριοτήτων Άθλησης και Ψυχαγωγίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

 

 

ISO 41001:2018 FACILITY MANAGEMENT

13/11/2020

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

13/11/2020

 

ISO 9001:2015 –ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

23-24/11/2020


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

25-27/11/2020

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

STANDARD COST 2-3/11/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5-6/11/2020

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

25-27/11/2020

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

24-27/11/2020

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018

26/11/2020

 

Understanding FOOD FRAUD & FOOD DEFENCE & IFS guidelines and requirements

25/11/2020

 

ISO 45001:2018-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

23-24/11/2020

Συνολικές επισκέψεις :