Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Δεύτερο Εξάμηνο 2020


Για το πλήρες Πρόγραμμα σεμιναρίων & εκπαιδεύσεων της EUROCERT ACADEMY πατήστε εδώ

 


 

Η EUROCERT ACADEMY σας προσκαλεί να παρακολουθήσετετα σεμινάρια που διοργανώνει τον Σεπτέμβριο
 

Συνεχίζουμε εξ' αποστάσεως....! 

Διοργάνωση  webinar 2 ωρών  ή  4 ωρών  για την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του COVID-19.

1.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

2.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Υποδοχής Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

3.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Οροφοκομίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

4.     Καλές Πρακτικές λειτουργίας Τμήματος Δραστηριοτήτων Άθλησης και Ψυχαγωγίας Ξενοδοχειακού Καταλύματος 

 

ISO 9001:2015 Επιθεωρητές   Συστημάτων  Διαχείρισης  της Ποιότητας
Επικεφαλής Επιθεωρητές
Aθήνα 7-11/09/2020
Εσωτερικοί Επιθεωρητές
Αθήνα 7-8/09/2020

Μετάβαση στα Νέα πρότυπα  ISO 9001:2015 & 14001:2015
Aθήνα 17-18/09/2020
 

ISO 45001:2018-Επιθεωρητές Συστημάτων Υγείας και  Ασφάλειας στην Εργασία

Επικεφαλής Επιθεωρητές
Aθήνα 14-18/09/2020
Εσωτερικοί Επιθεωρητές
Αθήνα 14-15/09/2020

ISO 22000:2018 – Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης  της Ασφάλειας των Τροφίμων
Επικεφαλής Επιθεωρητές
Εξ’ αποστάσεως 21-25/09/2020
Εσωτερικοί Επιθεωρητές
Εξ’ αποστάσεως 21-22/09/2020

 


ISO 41001:2018 Facility Management
Εξαποστάσεως 25/09/2020

Συνολικές επισκέψεις :