Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Δεύτερο Εξάμηνο 2019


Για το πλήρες Πρόγραμμα σεμιναρίων & εκπαιδεύσεων της EUROCERT ACADEMY πατήστε εδώ 

 

 

 

Η EUROCERT σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια που διοργανώνει τον Δεκέμβριο:
 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 41001:2018-FACILITY MANAGEMENT13/12/2019
 

Το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο εξειδικεύεται στη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητάς της. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του  νέου προτύπου. ISO 22000:2018-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επικεφαλής Επιθεωρητές:16-20/12/2019 

Εσωτερικοί Επιθεωρητές :16-17/12/2019BRC CONVERSION COURCE
18/12/2019  webinar

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :