Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρόγραμμα Εξετάσεων


 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται απο το ΚΕ.ΜΕ.Α. προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό. Το επίσημο πρόγραμμα εξετάσεων για το ΚΕ.ΜΕ.Α δημοσιεύεται στο site του ΚΕ.ΜΕ.Α, www.kemea.gr .

 
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»,  του έτους 2017.

Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιέστε εδώ:

http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/591-4-2017

 
Για τις εξετάσεις απαιτείται επιπλέον παράβολο.

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :