Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Προαιρετικός Τομέας ή Εθνική Νομοθεσία - Έλεγχοι Προϊόντων - Έλεγχοι Τύπου Α


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Ελέγχου Τύπου Α στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τισ Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :