Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Οι Επιχειρήσεις δεν διέκοψαν τις Πιστοποιήσεις. Eπόμενοι στόχοι Σ. ΑΡΑΒΙΑ και ΑΙΓΥΠΤΟΣ


 Συνέντρυξη του κ. Π. Θεοφανόπουλου, Εντεταλμένου Συμβούλου της EUROCERT, στον κ. Μ. Αποστόλου στο περιοδικό BNB DAILY.

 

Συνολικές επισκέψεις :