Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Οδηγίες Ε.Ε. - Έλεγχοι Προϊόντων


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Ελέγχου, Τύπυ Α σύμφωνα με τις Οδηγίες Ε.Ε.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :