Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Οδηγίες Ε.Ε.


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες Ε.Ε. για Ανελκυστήρες, Κατασκευαστικά Στοιχεία Ανελκυστήρων και Εξοπλισμοί υπό πίεση.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :