Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών πιστοποίησης της EUROCERT ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις


  

EUROCERT στην είσοδο της τρίτης δεκαετίας λειτουργίας  και δραστηριότητάς της στον χώρο της Πιστοποίησης, έχοντας  παγιώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην Ελλάδα και την παρουσία της σε 40 χώρες, καλείται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις  σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την λειτουργία της ως διεθνές δίκτυο παροχής μεγάλου αριθμού διακριτών μεταξύ τους, υπηρεσιών πιστοποtίησης και επιθεωρήσεων.

Αυτό το σύνθετο και πολυπαραμετρικό περιβάλλον απαιτήσεων, οδήγησε την EUROCERT στον επανακαθορισμό των στόχων της, δίνοντας προτεραιότητα στον σχεδιασμό της μεταφοράς των διαδικασιών πιστοποίησης  on line.

Στο πλαίσιο αυτό μετά από σημαντική προσπάθεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η Πλατφόρμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στον χώρο της πιστοποίησης, όπου το σύνολο των διαδικασιών, από την αίτηση μέχρι την έκδοση   του πιστοποιητικού διεκπεραιώνεται, μέσω της διαδραστικής ψηφιακής συνεργασίας, του προσωπικού της EUROCERT, των   επιθεωρητών και των επιχειρήσεων.

Η Πλατφόρμα Αριστοτέλης έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, αφενός αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία και την διαφάνεια των διαδικασιών πιστοποίησης και αφ’ ετέρου παρέχοντας πληροφόρηση στις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Μετατρέποντας σε λίγα…… κλικ την απόσταση, από την Αίτηση ως το Πιστοποιητικό!

 

Γ. Μπρισκόλας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EUROCERT

Συνολικές επισκέψεις :