Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ο Γενικός Διευθυντής της EUROCERT και Πρόεδρος της HellasCert, κ. Ι. Καραγιάνης


Ο Γενικός Διευθυντής της EUROCERT και Πρόεδρος της HellasCert, κ. Ιωάννης Καραγιάννης, απευθύνει χαιρετισμό στην κοινή εκδήλωση του ΣΕΒ και της HellasCert.

Ο κ. Ι. Καραγιάννης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι οι φορείς πιστοποίησης έρχονται να καλύψουν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία λειτουργούν σαν διαβατήριο για την κατάκτηση νέων αγορών. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, έθεσε τα θέματα της ανάγκης ουσιαστικής αναβάθμισης των δομών και των υπηρεσιών που παρέχουν το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, καθώς και της αξιοποίησης της διαπιστευμένης πιστοποίησης στο νομοθετικό έργο.


 

Συνολικές επισκέψεις :