Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

OHSAS 18001:2007


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης 

Συνολικές επισκέψεις :