Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Με την πιστοποίηση της EUROCERT οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι


 Η στρατηγική επιλογή της EUROCERT, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας Ελέγχων, Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων, να δραστηριοποιηθεί στην πιστοποίηση του σιδηροδρομικού τομέα, φέρνει καρπούς και εκτός Ελλάδος.

Ειδικότερα, μετά από επίμονες προσπάθειες, η EUROCERT κατόρθωσε να αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Notified Body (NoBo) για την σιδηροδρομική υποδομή και το τροχαίο υλικό, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία των λίγων φορέων πιστοποίησης στην Ευρώπη με αυτή την διάκριση. Η αναγνώριση αυτή αποτέλεσε το βασικό στοιχείο, για να ανοίξουν οι πόρτες εισόδου της στην αγορά της Κίνας.

Πρόσφατα, συμφωνήθηκε η δημιουργία Joint Venture στη Σανγκάη, από την EUROCERT και την Shangai System Safety Research Center (SSSRC), η οποία αποτελεί το επιχειρηματικό Ινστιτούτο του Southwest Jiaotong University, του παλαιότερου Πολυτεχνείου της Κίνας (έτος ίδρυσης 1986), με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στους σιδηρόδρομους και διασυνδέσεις με την βιομηχανία. Ο στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι να παρέχεται, με την καθοριστική συμβολή του φορέα, πιστοποίηση στους κινεζικούς σιδηροδρόμους, με βάση τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας-Ευρώπης, στον αποκαλούμενο “Δρόμο του Μεταξιού”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα διαθέτει αφ’ ενός σιδηροδρομικό δίκτυο 127.000 χλμ. και δίκτυο Μετρό, Τραμ κλπ. 3095 χλμ., με διαφορά τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ετήσιες επενδύσεις της τάξεως των 150 δις. €, και αφ’ ετέρου πλήθος κατασκευαστών συγχρόνου τροχαίου υλικού.

Συνολικές επισκέψεις :