Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Με Πιστοποίηση EUROCERT, η πορεία των εργοστασίων τσιμέντου του ΤΙΤΑΝΑ προς την κυκλική οικονομία


 

Η EUROCERT απένειμε το Σήμα Platinum σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου “Zero Waste To Landfill” στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του ΤΙΤΑΝΑ, στο Καμάρι, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Το Πρότυπο “Zero Waste To Landfill”, το οποίο έχει εκπονηθεί από την EUROCERT και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο, καθορίζει τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση της αποφυγής της ταφής των αποβλήτων των εργοστασίων και την διαχείρισή τους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η ανώτατη κατηγορία Platinum, την οποία επέτυχε ο ΤΙΤΑΝ, αναφέρεται σε σχεδόν μηδενική ταφή αποβλήτων, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευσή του για σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, με τρόπο που συμβάλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων.

Η συνέργεια πιστοποίησης και βιομηχανικής παραγωγής, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το όραμα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

 

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, σε εκδήλωση που έγινε στο Καμάρι, ο Πρόεδρος της EUROCERT κ. Γ. Μπρισκόλας, απένειμε το Πιστοποιητικό και το Σήμα “Zero Waste To Landfill”, κατηγορία Platinum, στον κ. Μ. Μπαρμπούτη, Δ/ντή Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος και στον κ. Π. Παπαδέα, Δ/ντή Ποιότητας και Περιβάλλοντος Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος, της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :