Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Κωνσταντίνος Καρβουνάκης


  

Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ

Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Imperial College of London

Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το ΕΑΠ

Στα 12 χρόνια που βρίσκεται στην EUROCERT έχει διατελέσει Product Manager, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης, ενώ από 1/4/2022 είναι Δ/ντής Πιστοποίησης της εταιρείας

Έχει διενεργήσει πάνω από 1.000 επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις σε πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διαθέτει, μεταξύ άλλων, τεράστια εμπειρία σε πιστοποιήσεις περιβάλλοντος, αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας

Υπήρξε ο 1ος Έλληνας επιθεωρητής που πιστοποιήθηκε από τον APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors), ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σχετικές απαιτητικές εξετάσεις

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, έχει εργαστεί στη βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγή και υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Έχει διενεργήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων και παρουσιάσει σε ημερίδες και συνέδρια αναφορικά με θέματα πιστοποίησης

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ρώσικα.

Συνολικές επισκέψεις :