Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

 

 ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΣ ΛΑΜΠΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης που απαιτείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ είναι ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης ο οποίος διαπιστεύθηκε για τους ελέγχους κατάταξης και στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping). 

  Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διαδικασία κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων, για τα Ξενοδοχεία και για τα Camping, και Κλειδιών για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα, η EUROCERT έχει καταστεί εγγυήτρια της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς μέχρι σήμερα την έχει εμπιστευτεί για τον έλεγχο κατάταξης, αλλά και ποιότητας των υπηρεσιών και υποδομών του, πάνω από το 30% των έως τώρα ελεγχθέντων καταλυμάτων, δίνοντάς της την πρώτη θέση στην αγορά.  

 

   Επιπλέον, η EUROCERT είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε από   το   Ξ.Ε.Ε για την διενέργεια των αρχικών και επιβεβαιωτικών ελέγχων για την χορήγηση και διατήρηση του σήματος «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο αποτελεί προσπάθεια ανάδειξης του γαστρονομικού πλούτου της χώρας.Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας "cert.greekbreakfast.gr" .

Τέλος, η EUROCERT διαθέτει ένα πλήρες Δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε όλη την Ελλάδα, με έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες – Μηχανικούς ενώ αναλαμβάνει και εγγυάται την καθοδήγηση, υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης και τη χορήγηση/επιβεβαίωση του σήματος "Ελληνικό Πρωινό", με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

 
 

Σημαντικά στοιχεία της νέας νομοθεσίας

 

 

Η νέα νομοθεσία για την διαδικασία της πιστοποίησης της κατάταξης, προβλέπει χρονικές δεσμεύσεις αρκετά απαιτητικές. Συγκεκριμένα για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (εκδοθέντα μετά την 1-1-2015), υπάρχει η υποχρέωση για πιστοποίηση της δηλωθείσας κατηγορίας εντός 80 ημερών από την έκδοση του σήματος. Αντίστοιχα, για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων με υφιστάμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, (εκδοθέν πριν την 1-1-2015), η διαδικασία πιστοποίησης της κατάταξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα εκπρόθεσμα τουριστικά καταλύματα.   Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα καταλύματα. Δεν παύουν όμως να είναι εξίσου απαιτητικές οι προδιαγραφές για κάθε κατηγορία καταλύματος, ειδικά για την κατηγορίες υψηλών προδιαγραφών. Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αλλά και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες.   Για τους ανωτέρω λόγους, η έγκαιρη προετοιμασία του καταλύματος και η άμεση συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας των καταλυμάτων, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

 

           

 

   
 

 

 
 
 
Για υποβολή προσφοράς πιστοποίησης συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε μας το e-mail σας στο hotels@eurocert.gr
 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διαχείρησης της διαδικασίας - site Ξ.Ε.Ε. :  http://cert.grhotels.gr
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση τόσο για την διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων όσο και για τις άλλες υπηρεσίες πιστοποίησης που μπορούμε να σας παρέχουμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 
 
 

          

 

 
  Τα πρώτα ξενοδοχεία που ελέχθησαν από τη EUROCERT για την κατηγορία τους με την Νέα Διαδικασία Κατάταξης:
 
Η EUROCERT έχει ελέγξει επιπλέον και εκατοντάδες Ε.Ε.Δ.Δ. (Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα) και Camping.
 

Για να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων πατήστε εδώ.

 

             

 

Παρακολουθήστε ακόμη:

Παρουσίαση της διασικασίας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στην εκδήλωση Money Show. 

Ομιλία του Γ. Διευθυντή EUROCERT, κ. Καραγιάννη, για την Πιστοποίηση του Ελληνικού Τουρισμού στην Έκθεση Κορινθία 2016.

Συνολικές επισκέψεις :