Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας


ΚΕ.ΜΕ.Α -  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση  4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 
Η EUROCERT πραγματοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση τουΑπαραίτητου Πιστοποιητικού. Οι καθηγητές είναι πιστοποιημένοι από το ΚΕΜΕΑ με πολυετή προϋπηρεσία στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.
 
Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας
 
 

Συνολικές επισκέψεις :