Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας


 

ΚΕ.ΜΕ.Α -  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

 

Η EUROCERT πραγματοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού. Οι καθηγητές είναι πιστοποιημένοι από το ΚΕΜΕΑ με πολυετή προϋπηρεσία στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ :     105 Ώρες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:                  25 Ώρες

Συνολικές επισκέψεις :