Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ΚΕ.ΜΕ.Α.

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τρόποι Πληρωμής
Συνολικές επισκέψεις :