Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η MEDIA STROM συνεχίζει ποιοτικά με την EUROCERT


 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την EUROCERT, το μεγαλύτερο Ελληνικό φορέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων, για δεύτερη συνεχομένη τριετία, η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης MEDIA STROM, σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015.

Η εταιρεία MEDIA STROM εδώ και 50 χρόνια, βασισμένοι στη διαρκή έρευνα και εξέλιξη, οδηγεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη δημιουργία καινοτόμων στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, με απαράμιλλης ποιότητας υλικά. Αποτελεί μια 100% Ελληνική εταιρεία με ένα δίκτυο 120 καταστημάτων στην Ελλάδα, το οποίο διαρκώς αναπτύσσεται.

Συνολικές επισκέψεις :