Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η Eurocert στην έκθεση Philoxenia


H Eurocert εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Τουρισμού.

Η Eurocert έδωσε δυναμικό παρόν στην Philoxenia 2015, την μεγαλύτερη Έκθεση του κλάδου. Είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις ανάγκες πιστοποίησης του κλάδου, το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η πιστοποίηση στον τουρισμό.

Συνολικές επισκέψεις :