Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT υποστηρικτής εκδήλωσης της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics


 

 

Η EUROCERT ήταν υποστηρικτής της προσυνεδριακής εκδήλωσης GREEK COLD STORAGE ASSOCIATION FORUM, η οποία διοργανώθηκε την Τρίτη 18 Μαΐου 2021, από την Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications.

Στόχος της εκδήλωσης, την οποία υποστήριξε η EUROCERT, ένας 100% Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, ήταν να δοθεί το πραγματικό στίγμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα και να εορταστούν ταυτόχρονα τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ‘21 . Η εκδήλωση είχε επίκαιρο χαρακτήρα αφού αναδείχθηκαν θέματα, όπως η κυκλική οικονομία και το περιβάλλον, ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η EUROCERT, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως, συμμετέχει ενεργά και αναδεικνύει δράσεις και πρωτοβουλίες, με σημείο αναφοράς επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα.

 

Συνολικές επισκέψεις :