Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT συμβάλλει στην έρευνα της σχέσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτισμού.


Η EUROCERT έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία με το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελλάδος (CSR Hellas).

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η από κοινού εκπόνηση του Προτύπου ETHOS για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Πιστοποίηση επιχειρήσεων με βάση το Πρότυπο αυτό, αποτελώντας μια καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Ήδη σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων από διαφόρους κλάδους έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη εφαρμογή του Προτύπου ETHOS, ενώ έχουν χορηγηθεί τα πρώτα Σήματα ETHOS σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.

Πρόσφατα η EUROCERT, έλαβε μέρος στην σημαντική πρωτότυπη πρωτοβουλία του CSR Cyprus, συμμετέχοντας στην έρευνα για την σχέση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον Πολιτισμό.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :