Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT στις 100 επιχειρήσεις που υπέγραψαν την Πρόσκληση για το New Deal for EUROPE


 Εν όψει της άτυπης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σίμπιου της Ρουμανίας στις 9 Μαΐου 2019, Διευθύνοντες Σύμβουλοι 100 επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και ο κ. Γ. Μπρισκόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της EUROCERT, συνυπέγραψαν κοινή πρόσκληση του CSR Europe για δράση και συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς.

Από το βήμα του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Brussels  SDGs Summit) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στις Βρυξέλλες, παρουσία 400 και πλέον συνέδρων, οι 100 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και η Eurocert, απηύθυναν Κοινή Δήλωση για υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ως οδικού χάρτη επιχειρηματικού μετασχηματισμού που δημιουργεί αξία για την κοινωνία, αλλά και για το επιχειρείν.

Η Κοινή Δήλωση καλεί επιχειρήσεις, κλαδικούς και άλλους φορείς, την κοινωνία των πολιτών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαλόγου και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας συνέργειες και χρηματοδοτώντας μοντέλα για την εφαρμογή μιας βιώσιμης κυκλικής και ψηφιακής οικονομίας που θα ενισχύσει τη δια βίου απασχολησιμότητα και την κοινωνική  συνοχή.

Συνολικές επισκέψεις :