Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT στην παγκόσμια ελίτ των επιθεωρήσεων ασφάλειας τροφίμων


 

 

Η EUROCERT Academy διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στην Μεταμόρφωση Αττικής, Διεθνές Σεμινάριο ασφάλειας τροφίμων με τίτλο ‘’BRC FOOD 8 Conversion Course’’σε συνεργασία με την AΙB, με εισηγητή τον Certification Manager της AIB International.

Συγκεκριμένα, το Βρετανικό Πρότυπο BRC κωδικοποιεί επιτυχώς τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα τρόφιμα και έχει καταστεί άτυπο διαβατήριο για το διεθνές εμπόριο τροφίμων. Η EUROCERT, έχοντας επιτύχει την αποδοχή επιθεωρητών της από εγκεκριμένους για το BRC Πρότυπο φορείς, όπως είναι ο Αμερικάνικος Φορέας Πιστοποίησης AIB International, παρέχει το πιστοποιητικό αυτό στις ελληνικές επιχειρήσεις, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και διευκολύνοντας τις εξαγωγές τους.

Το Διεθνές Σεμινάριο της EUROCERT Academy, που αποτέλεσε επιστέγασμα της επιτυχούς συνεργασίας της EUROCERT με την AΙB, παρακολούθησε σημαντικός αριθμός επιθεωρητών ασφάλειας τροφίμων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προσδίδοντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ασφάλεια των τροφίμων για τους καταναλωτές κατά το εμπόριο και τη διακίνησή τους σε διεθνές επίπεδο είναι μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση που προασπίζεται η EUROCERT, η εξασφάλιση της οποίας επιτυγχάνεται, μέσω της διακίνησης πιστοποιημένων προϊόντων με βάση Πρότυπα.

 

Συνολικές επισκέψεις :