Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERΤ παρουσίασε το νέο Κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος στους ειδικούς


Σε ειδικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε,στις εγκαταστάσεις της EUROCERT, από τους εξειδικευμένους εισηγητές τον κ. Νικόλαο Λίτινα, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρο Συμβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, Επικεφαλής Αξιολογητής του ΕΣΥΔ και τον κ. Βασίλειο Σκαράκη, Χημικό, Αξιολογητή του ΕΣΥΔ, μέλος της Συντακτικής Ομάδας για τον Κανονισμό Χαλύβων παρουσιάστηκε ο Νέος Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (2016) και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του παραγωγού, κατασκευαστή, μηχανικού ή/και εργαστηρίου.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού για τα αδρανή στο σκυρόδεμα καθώς και οι νέες απαιτήσεις που αφορούν τον σιδηροπλισμό στο σκυρόδεμα. Το σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν στελέχη των εταιριών ERGOTEST , ALPHATEST , BASF ,DOMYLCO,ΔΟΚΙΜΕ Ο.Ε. , ΕΚΕΠ Ο.Ε., ΕΡΓΟΣΕ , ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ

 

 

Συνολικές επισκέψεις :