Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ


Με την έναρξη των δραστηριοτήτων της, το 2008, η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. εγκατέστησε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης PASS 99 στο πλαίσιο του οποίου έχει αναπτύξει, υλοποίησει και πιστοποιήσει Συστήματα Διαχείρισης, στοχεύοντας σταθερά στην συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της. Η εταιρία πιστοποιήθηκε κατά τα Πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OSHAS ISO 18001 και ISO 50001, ήταν η πρώτη εταιρία στον Ελληνικό χώρο που πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας αυτοκινητοδρόμου με το Πρότυπο ISO 39001, και είναι από τις λίγες εταιρίες στην Ελλάδα που έχουν πιστοποιηθεί για την Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000:2008, το οποίο αφορά στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται στην εταιρία και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της. Όλα τα πιστοποιητικά έχουν χορηγηθεί από την EUROCERT.
 

Η κα Κορίνα Κρετσού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιλογή και πρωτοβουλία της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. να εγκαταστήσει τα προαναφερθέντα συστήματα διαχείρισης και να προχωρήσει στην πιστοποίησή τους, θεωρώντας ότι αυτό συμβάλλει όχι μόνο στην αξιοπιστία της αλλά και στην ποιότητα των υπηρεσιών της , όντας η μοναδική επιλογή για τη διαχείριση μεγάλων έργων.

 

Συνολικές επισκέψεις :