Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT λοκομοτίβα ανάπτυξης των μεταφορών


 

 Πρόσφατα, η EUROCERT ολοκλήρωσε την πιστοποίηση δύο σιδηροδρομικών μηχανών Ρουμανικής κατασκευής, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση αφορά στον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας των μηχανών αυτών με το Ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, προκειμένου να εκτελέσουν δρομολόγια εντός αυτού. Η ομάδα επιθεώρησης της EUROCERT μετέβη στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία για να εκτελέσει τις στατικές και δυναμικές δοκιμές στα οχήματα. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 402/2013 για την είσοδο των νέων αυτών τύπων μηχανών στο Ελληνικό δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η EUROCERT με τις δράσεις αυτές συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στρατηγικού στόχου να αναδειχθεί η Ελλάδα ως διεθνής κόμβος συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος Ελληνικός φορέας πιστοποίησης με παρουσία σε πάνω από 35 χώρες, αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό οργανισμό που προσφέρει όλο το φάσμα των πιστοποιήσεων του σιδηροδρομικού τομέα (NoBo, DeBo, AsBo, ISA).

Συνολικές επισκέψεις :