Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Η EUROCERT κοινοποιήθηκε πρόσφατα για τη νέα οδηγία των ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ


Η EUROCERT κοινοποιήθηκε πρόσφατα για τη νέα οδηγία των ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ καθώς και για τα δυο νέα πρότυπα ελέγχων ΕΝ81.20 και ΕΝ81.50.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Συνολικές επισκέψεις :