Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ENFORCE


 Η EUROCERT, φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας & Αριστείας "ENFORCE" στο ξενοδοχείο Grecotel Pallas στην Αθήνα. Το Δίκτυο ENFORCE αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Έργων που φιλοξένησε την εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των οργανώσεων-μελών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον Οργανισμό τους και να ανταλλάξουν ερευνιτικές και επιχειρηματικές ιδέες.

Ο κύριος στόχος του δικτύου "ENFORCE" είναι να διευκολύνει τη δικτύωση και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του στους ακόλουθους τομείς:

- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα,

- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και εθνικές προσφορές,

- Οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης,

- Δραστηριότητες διάδοσης,

- Ανταλλαγή οδηγών και επιχειρηματικών ευκαιριών δικτύωσης.

Το Δίκτυο αποτελείται από τους ακόλουθους ιδιωτικούς οργανισμούς, επαγγελματικούς συλλόγους, πανεπιστήμια και επιμελητήρια από όλη την Ευρώπη:

-Ελλάδα:

EUROCERT ( www.eurocert.gr )

• Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ( www.ied.eu )

• Sigma Business Network ( www.thesigmanet.com )

- Βουλγαρία:

• ECQ ( www.ecq-bg.com )

-Κύπρος:

• Εταιρεία Διαχείρισης Έργων Κύπρου ( www.cpms.org.cy )

• GM Advantec

• LT Synergy ( www.ltsynergy.eu )

• Novum International ( www.novuminternational.live )

• PCX Computers ( www.pcxmanagement.eu )

-Τσεχική Δημοκρατία:

• VSB Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ostrava ( www.vsb.cz )

- Γερμανία:

• Emcra Gmbh ( www.emcra.eu )

• Σύνδεσμος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ( www.eu-fundraising.eu )

- Ουγγαρία:

• Εμπορικό Επιμελητήριο του Csongrad ( www.csmkik.hu )

- Ιταλία:

• Επιχειρησιακή Σχολή LUISS ( www.businessschool.luiss.it )

• Proimpressa ( www.proimpressa.it )

• PRISM ( www.associazoneprism.it )

- Ισπανία:

• Universidad de Cantabria ( www.cambrabcn.org )

Το δίκτυο ENFORCE φιλοδοξεί να προωθήσει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και έχουν παρόμοια ερευνητικά και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και έως ότου οριστικοποιηθεί ο ιστότοπος ENFORCE, επικοινωνήστε με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Έργων, η οποία ανατέθηκε να ηγηθεί του Δικτύου για τα πρώτα δύο χρόνια, στη διεύθυνση [email protected] .

Συνολικές επισκέψεις :