Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παιδοτόπων και των παιδικών χαρών. Επιπλέον διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ για τον έλεγχο Αθλητικών Εγκαταστάσεων.


 

Κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης (Ιούνιος 2019), ενεργοποιήθηκε πλήρως η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και αδειοδότησης των παιδότοπων της χώρας (υπαίθριων και κλειστών εντός κτιρίου).
 
Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. 43650 – ΦΕΚ 2213 / Β / 08-06-2019) εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και περιγράφει νέες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του παιδότοπου από κατάλληλα διαπιστευμένο και εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης. Επιπλέον, αναφέρονται τα βήματα και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση προκειμένου να αδειοδοτηθεί για την εν λόγω εγκατάσταση παιδοτόπου από τους αρμόδιους φορείς (Δήμοι, Π.Υ.Τ., φορείς διαχείρισης λιμένων κλπ)
 
Αξίζει να επισημανθεί πως εισάγεται για πρώτη φορά από την νομοθεσία πιστοποίηση και αδειοδότηση για όλους τους παιδότοπους εντός τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων – camping - ενοικιαζόμενων δωματίων), ενώ ταυτόχρονα απαιτείται εξ αρχής έλεγχος και πιστοποίηση για το σύνολο των παιδότοπων που ήδη λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές ενέργειες αδειοδότησης ενώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις δίδεται προθεσμία έως τις 08-06-2020 για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, απαιτείται ετήσιος περιοδικός έλεγχος από τον φορέα πιστοποίησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους της επιχείρησης καθώς και έκτακτοι-ειδικοί έλεγχοι σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή προσθήκης νέων παιχνιδιών.
 
Οι τροποποιήσεις των απαιτήσεων αδειοδότησης παιδοτόπων, αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για την διασφάλιση και επιβράβευση της ποιότητας και της ασφάλειας των παιδοτόπων. Πέραν της επιβεβαίωσης όμως λειτουργεί και ως μοχλός για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευαίσθητο τομέα της ψυχαγωγίας των παιδιών.
 
Για τις περιπτώσεις παιδότοπων που δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις/ προδιαγραφές της νομοθεσίας προβλέπεται (αρχικά) προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (10 έως 60 ημέρες), ενώ για τις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται υψηλό πρόστιμο (10.000 ευρώ) και σφράγιση του καταστήματος.
 
Η EUROCERT ανήκει στην πρωτοπορία των Φορέων Πιστοποίησης, που διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ημ. έγκρισης: 26/09/2019) για ελέγχους σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας παιδιών όπως: παιδότοποι, παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις αθλητικού εξοπλισμού (εξοπλισμός γηπέδων μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, χάντμπολ κλπ). Το παραπάνω ευρύ φάσμα ελέγχων, έχει καταστήσει την EUROCERT εγγυήτρια της ασφάλειας τής παιδικής ψυχαγωγίας.  

Το παραπάνω ευρύ φάσμα ελέγχων, τους οποίους με απόλυτη αξιοπιστία και υπευθυνότητα διεκπεραιώνει  EUROCERT, αποτελεί την ασφαλιστική απάντηση απέναντι στα περιστατικά ατυχημάτων που συμβαίνουν στους χώρους παιδικής ψυχαγωγίας με τραγικά αποτελέσματα.

Συνολικές επισκέψεις :