Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT δίπλα στους υποψήφιους εργαζομένους στην Ημέρα Καριέρας του ΟΑΕΔ


 

 Η EUROCERT βρισκόμενη δίπλα στους άνεργους υποψήφιους εργαζομένους συμμετείχε στην Ημέρα Καριέρας του ΟΑΕΔ στην Αθήνα, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία χάρη στη σημαντική προσέλευση του κοινού.

Ειδικότερα, η EUROCERT, ο αμιγώς ελληνικός φορέας πιστοποίησης με πολυεθνικό χαρακτήρα εκπροσωπούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη, συνομίλησε με ενδιαφερόμενους υποψηφίους όλων των ηλικιών. Η EUROCERT είναι μια υγιής αναπτυσσόμενη εταιρία που στελεχώνει συνεχώς νέες θέσεις εργασίας με σύγχρονο αντικείμενο σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Ημέρα Καριέρας του ΟΑΕΔ στην Αθήνα αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο για τη γεφύρωση του χάσματος της προσφοράς και της ζήτησης, στο οποίο συνέβαλε και η EUROCERT ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Συνολικές επισκέψεις :