Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του Ευρωπαικού Έργου GRCEssentials


 

 

Ως μέλος κοινοπραξίας 7 εταίρων, η EUROCERT με χαρά ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «GRCEssentials» ( Governance Risk management and Compliance Essentials). Το έργο GRCEssentials θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Δράσης KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών / KA202 – Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Ειδικότερα, σκοπός του έργου, που θα αναπτυχθεί σε 5 ευρωπαϊκές χώρες – Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία- είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν την βάση της οικονομίας μας. Μέσω του «GRCEssentials», την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η EUROCERT, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις δυνατότητες τους στους τομείς της Διακυβέρνησης, του Κινδύνου και της Συμμόρφωσης, προσαρμόζοντας κατάλληλα βέλτιστες διεθνείς πρακτικές από τους αντίστοιχους τομείς.

 

Η EUROCERT, με τεχνογνωσία και εμπειρία 20 και πλέον χρόνων στον χώρο των πιστοποιήσεων, είναι εδώ για να εγγυηθεί όχι μόνο την εκπαιδευτική ποιότητα του προγράμματος, αλλά και να παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο πιστοποίησης, στα πρότυπα του ISO / IEC 17024, εξασφαλίζοντας την διεθνή αναγνωσιμότητα του «GRCEssentials».

 

Ομάδες-στόχοι:
• ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες, διευθυντές, διευθυντές, υπάλληλοι κλπ)
• Παροχείς / εκπαιδευτές / σύμβουλοι ΕΕΚ
• Επιχειρηματικές ενώσεις
• Τοπικά / περιφερειακά / εθνικά και πανευρωπαϊκά δίκτυα
• Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
• Φορείς χάραξης πολιτικής και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων

 

Η Κοινοπραξία:
• PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (Κύπρος)
• L.T. Synergy Ltd (Κύπρος)
• TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE (Ελλάδα)
• EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Βουλγαρία)
• emcra GmbH (Γερμανία)
• Budapesti Kereskedelmi és Iprakamara – BCCI (Ουγγαρία)
• EUROPEAN INSPECTION & CERTIFICATION COMPANY- EUROCERT S.A. (Ελλάδα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο GRCEssentials:

 

Visit our Official Website: http://grc-essentials.eu/
Facebook: 
https://www.facebook.com/GRCEssentials.Project/
Twitter: 
https://twitter.com/grcessentials

Συνολικές επισκέψεις :