Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η AUTOVISION γίνεται Πράσινη με Πιστοποίηση EUROCERT


 

 

Η EUROCERT ανέλαβε την Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της AUTOVISION, επιβεβαιώνοντας το όραμά της ότι δεν αρκεί  να λες ότι είσαι «πράσινος», αλλά θα πρέπει να δεσμεύεσαι για αυτό και να το αποδεικνύεις εμπράκτως.

 

ΑUTOVISION που αποτελεί συνώνυμο του τεχνικού ελέγχου στην Ελλάδα αναπτύσσοντας τα τελευταία 15 έτη ένα δίκτυο με 52 μονάδες ΚΤΕΟ σε ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων 2 κινητών μονάδων ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών τεχνικού ελέγχου στην νησιωτική Ελλάδα, επέλεξε για την Πιστοποίησή της την EUROCERT, αναγνωρίζοντας το κύρος και την υψηλή εξειδίκευσή της στον τομέα αυτόν.

Στόχος της AUTOVISION SAKAR A.E., είναι πάντα η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Για το λόγο αυτό στηρίζει την εφαρμογή Προτύπων και κανονισμών στα ΚΤΕΟ της και στα συνεργαζόμενα ΚΤΕΟ του Δικτύου, γεγονός  το οποίο την διακρίνει από τον ανταγωνισμό.

Το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 εφαρμόζεται στο σύνολο των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται  από τις κεντρικές Υπηρεσίες και  τα ΙΚΤΕΟ της Εταιρίας AUTOVISION SAKAR A.E., ενώ αναμένεται σταδιακά να επεκταθεί σε όλο το Δίκτυό της AUTOVISION. Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά την AUTOVISIOΝ  το πρώτο Δίκτυο Ιδιωτικού Τεχνικού Ελέγχου πανελλαδικά, που εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Συνολικές επισκέψεις :