Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 50001:2018


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

 
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 
 
Πεδίο Διαπίστευσης 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :