Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 45001:2018


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :